top of page

Wszystkie materiały, treści oraz elementy graficzne umieszczone na tej

stronie są własnością Małgorzaty Sojki - właściciela strony www.blossomnutrition.nl 

i są chronione prawem autorskim.

Właściciel serwisu dokłada wszelkich starań, aby informacje i opinie

na niej wyrażone były rzetelne i pomocne. Jednakże stanowią one jedynie prywatną opinię autora, są publikowane jedynie w celach informacyjnych i nie mogą być uznawane za jakąkolwiek poradę

zdrowotną. Każdą kwestię dotyczącą zdrowia lub samopoczucia należy

konsultować się ze swoim lekarzem, terapeutą lub innym odpowiednim

specjalistą.

Właściciel tej strony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki

działań podejmowanych w oparciu o publikowane na niej treści

Warunki wspolpracy

Terapeuta

•    Porada żywieniowa będzie dostosowana do medycznie zdiagnozowanych stanów i/lub problemów zdrowotnych uzgodnionych i zidentyfikowanych przez obie strony.

•    • Dietetyk nie może diagnozować ani twierdzić, że leczy schorzenia/problemy zdrowotne.

•    Terapia żywieniowa nie zastępuje profesjonalnej porady lekarskiej i leczenia.

•    Wszelkie informacje o kliencie są traktowane jako poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim bez zgody klienta lub wyraźnego powodu prawnego.

•    Stopień korzyści, jakie można uzyskać z terapii żywieniowej, może się różnić u pacjentów z podobnymi problemami zdrowotnymi i stosujących podobny protokół leczenia naturopatycznego.

•    Lekarz może zalecić suplementy diety i/lub testy funkcjonalne jako część twojego protokołu leczenia naturopatycznego i może otrzymać prowizję za te produkty lub usługi.

Klient

•    Klient jest odpowiedzialny za realizację uzgodnionego planu żywieniowego.

•    • Klient jest odpowiedzialny za skontaktowanie się ze swoim lekarzem rodzinnym lub specjalistą w sprawie wszelkich problemów zdrowotnych.

•    Klient jest uprzejmie proszony o poinformowanie swojego lekarza rodzinnego o protokole żywieniowym. Klient proszony jest również o poinformowanie innych terapeutow, z ktorymi wspolpracuje.

•    Ważne jest, aby poinformować terapeute o każdej diagnozie lekarskiej i wszelkich przepisanych lekach, lekach ziołowych lub suplementach diety lub lekach dostępnych bez recepty, które klient przyjmuje, ponieważ może to wpłynąć na program żywieniowy.

•    Jeśli klient nie ma pewności co do jakiejkolwiek części planu, powinien skontaktować się z terapeuta w celu uzyskania wyjaśnień.

•    Protokół żywieniowy i plan suplementacji będą miały określone ramy czasowe i nie powinny być kontynuowane bez dalszych zaleceń poza tym zakresem, chyba że zostało to zalecone przez terapeute. Ma to na celu uniknięcie wszelkich niepożądanych reakcji.

Rozumiemy powyższe punkty i zgadzamy się, że nasza relacja zawodowa będzie oparta na treści tego dokumentu. Oświadczamy, że wszystkie informacje, które udostępniamy w ramach tej relacji zawodowej, są poufne i zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, prawdziwe i prawidłowe.

bottom of page